Một con lắc lò xo dao động điều...

Chương 1: Dao Động Cơ Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ A.Độ lớn li độ x mà tại đó công suất của lực đàn hồi cực đại ???

A.A

B.0

$C.\sqrt{2}A$

$D.0,5A\sqrt{2}$

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

$Công suất của lực bằng tích đọ lớn của lực ;F=k.\left | x \right | và tốc độ v P=F.v=\frac{kw}{2}.2.\left | x \right |.\left \| \left | \frac{v}{w} \right |\leq \frac{kw}{2}.(x^{2}+\frac{v^{2}}{w^{2}}))=\frac{kwA^{2}}{2} Pmax=\frac{kwA^{2}}{2} <=> x^{2}=\frac{v^{2}}{w^{2}}=\frac{A^{2}}{2}$

=>$\left | x \right |=\frac{A}{\sqrt{2}}=>chon D$

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP