Ánh sáng mặt trời mà ta thu được...

Chương 5: Sóng Ánh Sáng Ánh sáng mặt trời mà ta thu được ở Trái Đất l...

0
Chương 5: Sóng Ánh Sáng

Ánh sáng mặt trời mà ta thu được ở Trái Đất là:

  • A. Quang phổ liên tục.
  • B. Quang phổ hấp thụ.
  • C. Quang phổ vạch phát xạ.
  • D. Quang phổ liên tục và quang phổ hấp thụ.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP