Trong thí nghiệm Yâng về ánh sáng đơn...

Chương 5: Sóng Ánh Sáng Trong thí nghiệm Yâng về ánh sáng đơn sắc, kh...

0
Chương 5: Sóng Ánh Sáng

Trong thí nghiệm Yâng về ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 và vân sáng bậc 7 cùng phía so với vân trung tâm là

  • A. 5i
  • B. 6i
  • C. 3i
  • D. 4i

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: D

Khoảng cách giữa hai vân

Δx=7i−3i=4i

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP