Quang phổ liên tục A không phụ thuộc...

Chương 5: Sóng Ánh Sáng Quang phổ liên tục A. không phụ thuộc vào bả...

0
Chương 5: Sóng Ánh Sáng

Quang phổ liên tục

  • A. không phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát.
  • B. phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát mà không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát.
  • C. phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát mà không phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát.
  • D. phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP