Nếu sắp xếp các tia hồng ngoại tia...

Chương 5: Sóng Ánh Sáng Nếu sắp xếp các tia hồng ngoại , tia tử ngoại...

0
Chương 5: Sóng Ánh Sáng

Nếu sắp xếp các tia hồng ngoại , tia tử ngoại , tia Rơnghen và ánh sáng nhìn thấy theo thứ tự giảm dần của tần số thì ta có dãy sau

  • A. Tia hồng ngoại , ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại , tia Rơnghen .
  • B. Tia tử ngoại ,tia hồng ngoại, tia Rơnghen, ánh sáng nhìn thấy.
  • C. Tia hồng ngoại , tia tử ngoại, tia Rơnghen , ánh sáng nhìn thấy.
  • D. Tia Rơnghen ,tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: D

Thứ tự giảm dần của tần số là: tia Rơn – ghen, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy và tia hồng ngọai

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP