Phát biểu nào sau đây là đúng với...

Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều Phát biểu nào sau đây là đúng với mạch...

0
Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều

Phát biểu nào sau đây là đúng với mạch điện xoay chiều chỉ chứa tụ điện?

  • A. Dòng điện trễ pha hơn hiệu điện thế một góc \pi/2.
  • B. Dòng điện trễ pha hơn hiệu điện thế một góc \pi/4.
  • C. Dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế một góc \pi/4.
  • D. Dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế một góc \pi/2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP