Trong động cơ không đồng bộ ba pha...

Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều Trong động cơ không đồng bộ ba pha, tố...

0
Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều

Trong động cơ không đồng bộ ba pha, tốc độ quay của rôto

  • A. nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường.
  • B. lớn hơn tốc độ quay của từ trường.
  • C. có thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn tốc độ quay của từ trường.
  • D. bằng tốc độ quay của từ trường.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP