“Cuộc khai thác thuộc địa của Pháp không...

“Cuộc khai thác thuộc địa của Pháp không chỉ làm phân hóa những giai ...

0
“Cuộc khai thác thuộc địa của Pháp không chỉ làm phân hóa những giai cấp cũ trong xã hội mà còn xuất hiện những lực lượng xã hội mới”. Đây là nhận định:
đúng, vì Cơ cấu xã hội có nhiều biến động, xuất hiện thêm một số lực lượng mới.sai, vì sự biến đổi này xét cho cùng vẫn là các lực lượng trong xã hội Việt Nam.đúng, vì ngoài giai cấp cũ – địa chủ và nông dân mà còn có thêm giai cấp công nhân.sai, vị xã hội Việt Nam vẫn là xã hội thuộc địa nửa phong kiến.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
đúng, vì Cơ cấu xã hội có nhiều biến động, xuất hiện thêm một số lực lượng mới.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP