Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 Chính...

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộn...

9
Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phát động phong trào "Tuần lễ vàng" nhằm
hỗ trợ cuộc kháng chiến ở Nam Bộ. phát triển kinh tế nông nghiệp.giải quyết khó khăn về tài chính. giải quyết căn bản nạn đói.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
1
Đáp án đúng của câu này là:
giải quyết khó khăn về tài chính.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP