Nhận xét nào dưới đây về phong trào...

Nhận xét nào dưới đây về phong trào dân chủ 1936-1939) ở Việt Nam là ...

0
Nhận xét nào dưới đây về phong trào dân chủ 1936-1939) ở Việt Nam là không đúng?
Đây là cuộc vận động cách mạng có tính chất dân tộc điển hình.Đây là cuộc vận động dân chủ có tính chất dân tộc.Đây là phong trào cách mạng có mục tiêu, hình thức đấu tranh giới.Đây là phong trào cách mạng có tính chất dân chủ.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Đây là cuộc vận động cách mạng có tính chất dân tộc điển hình.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP