Vụ ám sát toàn quyền Mec-lanh ở Sa...

Vụ ám sát toàn quyền Mec-lanh ở Sa Diện (6/1924) của Phạm Hồng Thái đ...

0
Vụ ám sát toàn quyền Mec-lanh ở Sa Diện (6/1924) của Phạm Hồng Thái được ví “như chim én nhỏ báo hiệu mùa Xuân”, vì nó:
chứng tỏ chủ nghĩa Mác – Lê nin tác động mạnh đến thanh niên.thể hiện sự lớn mạnh của giai cấp tiểu tư sản.thể hiện tinh thần yêu nước của thanh niên Việt Nam. bảo hiệu thời kì đấu tranh sôi nổi của cách mạng Việt Nam.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
bảo hiệu thời kì đấu tranh sôi nổi của cách mạng Việt Nam.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP