Cuộc tiến công chiến lược của ta trong...

Cuộc tiến công chiến lược của ta trong Đông - Xuân 1953-1954 nhằm mục...

0
Cuộc tiến công chiến lược của ta trong Đông - Xuân 1953-1954 nhằm mục đích là
làm thất bại âm mưu kéo dài chiến tranh của Pháp- Mĩ. phân tán, tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng đất đai.đập tan từng bước kế hoạch Nava.tiêu diệt lực lượng chủ lực địch, kết thúc chiến tranh.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
phân tán, tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng đất đai.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP