Cuộc Tiến công chiến lược Đông – Xuân...

Cuộc Tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 của ta thắng lợi đã...

0
Cuộc Tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 của ta thắng lợi đã buộc địch phải phân tán lực lượng ở những địa điểm nào?
Điện Biên Phủ, Sênô, Plâycu, Sầm Nưa.Điện Biên Phủ, Sênô, Plâycu, Luông phabang.Lai Châu, Điện Biên Phủ, Sênô, Luông phabang.Điện Biên Phủ, Thà Khẹt, Plâycu, Luông phabang.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Điện Biên Phủ, Sênô, Plâycu, Luông phabang.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP