Cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945...

Cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 của nhân dân Việt Nam diễn ra

0
Cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 của nhân dân Việt Nam diễn ra
từ thành thị đến nông thôn thắng lợi ở nông thôn có ý nghĩa quyết định.kết hợp giữa thành thị và nông thôn; thắng lợi ở thành thị có ý nghĩa quyết đinh.từ nông thôn đến thành thị, thắng lợi ở thành thị có ý nghĩa quyết định. kết hợp giữa thành thị và nông thôn; thắng lợi ở nông thôn có ý nghĩa định.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
kết hợp giữa thành thị và nông thôn; thắng lợi ở thành thị có ý nghĩa quyết đinh.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP