Đặc điểm bao trùm của lịch sử dân...

Đặc điểm bao trùm của lịch sử dân tộc Việt Nam từ năm 1919 đến đầu nă...

0
Đặc điểm bao trùm của lịch sử dân tộc Việt Nam từ năm 1919 đến đầu năm 1930 là
khuynh hướng vô sản và khuynh hướng tư sản cùng phát triển trong phong trào yêu nước.phát triển tuần tự từ khuynh hướng tư sản chuyển sang khuynh hướng vô sản.khuynh hướng vô sản chiếm ưu thế tuyệt đối nhờ kinh nghiệm từ khuynh hướng tư sản.sau thất bại của khuynh hướng tư sản, khuynh hướng vô sản phát triển mạnh.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
khuynh hướng vô sản và khuynh hướng tư sản cùng phát triển trong phong trào yêu nước.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP