Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn...

Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết - Soạn bài Đặc điểm của ng...

0
Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết - Soạn bài Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết - Soạn văn lớp 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

LUYỆN TẬP

Bài tập 1:

- Việc sử dụng nhiều thuật ngữ ngôn ngữ học: vốn chữ, từ vựng, ngữ pháp, bản sắc, phong cách, thể văn, văn nghê, chính trị, khoa học.

- Sự chọn lựa một cách có ý thức của người viết để thay thế từ.

- Việc dùng các loại dấu câu đặc trưng cho ngôn ngữ viết: dấu chấm, dấu phẩy, dấu ngoặc đơn, dấu ngoặc kép.

- Việc tách dòng 3 lần để cho các ý rõ ràng, mạch lạc.

- Việc dùng các từ ngữ chỉ thứ tự trình bày: một là, hai là, ba là. Nhưng cả những điều này là đặc trưng của ngôn ngữ viết.

Bài tập 2.

Đoạn hội thoại trích trên vốn thuộc ngôn ngữ nói nhưng được tái hiện lại trong dạng viết. Vì vậy có một số đặc điểm của ngôn ngữ nói. Để phân tích cần chú ý:

  • Sự đổi vai người nói, người nghe, sự chuyển đổi lượt lời.
  • Sự phối hợp giữa lời nói và cử chỉ, điệu bộ: cười như nắc nẻ, cong cớn, vuốt mồ hôi trẽn mặt cười, liếc mắt, cười tít...
  • Dùng nhiều từ khẩu ngữ: mấy, có khối, đầy, thật đấy...
  • Có nhiều câu tinh lược chủ ngữ, nhiều câu cảm thán.

Bài tập 3.

a) Cần bỏ từ thì, đã ; thay hết ý bằng chỉ mức độ khác như rất và đặt trước đẹp

b) Nên thay từ vống lên bằng quá mức thực tế, hay đến mức vô tội vạ bằng một cách tùy tiện.

c) Câu văn lộn xộn, tối nghĩa cần bỏ các từ khẩu ngữ như sắt và cấu tạo lại câu.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP