Đại hội Đảng Cộng sản Đông Dương lần...

Đại hội Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 2 (2 – 1951) đánh dấu bước n...

0
Đại hội Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 2 (2 – 1951) đánh dấu bước ngoặt mới nào đối với sự phát triển của cách mạng nước ta?
Các nước xã hội chủ nghĩa đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Là “Đại hội kháng chiến thắng lợi”, đánh dấu sự trưởng thành của Đảng ta. Là nguồn ánh sáng mới, lực lượng mới đưa cuộc kháng chiến chống Pháp đi đến thắng lợi. Thành lập các mặt trận dân tộc thống nhất riêng cho từng nước Đông Dương.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Là “Đại hội kháng chiến thắng lợi”, đánh dấu sự trưởng thành của Đảng ta.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP