Đặt điện áp u = U0cos 100πt V...

Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều Đặt điện áp u = U0cos(100πt) (V) vào m...

0
Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều

Đặt điện áp u = U0cos(100πt) (V) vào mạch điện gồm R=25Ω; cuộn dây thuần cảm (L thay đổi được) và tụ điện. Khi L = L1= 1/π(H) và L =L2 = 1/2π(H) thì mạch có cùng công suất P=100W. Điều chỉnh L để công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại. Giá trị công suất cực đại đó là:
A. 100W B. 150W C. 175W D. 200W

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D
Hai giá trị của L cho cùng công suất của mạch tương đương với hai giá trị của L cho cùng dòng điện trong mạch

Pmax=2P=200W

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP