Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của...

Chương 5: Sóng Ánh Sáng Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Y-âng...

0
Chương 5: Sóng Ánh Sáng

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Y-âng, khoảng cách giữa hai khe là 2mm, khoảng cách từ hai khe tới màn quan sát là 2m. Chiếu ánh sáng trắng (có bước sóng từ 400nm đến 750nm ) thì bức xạ đơn sắc có bước sóng ngắn nhất cho vân tối tại vị trí cách vân trung tâm 3,3mm là :
A. 400nm B. 420nm C. 440nm D. 500nm

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

+ Nhập số liệu: Mode 7 →
f(x)=0,12/X với X được gán bằng k

+ Xuất hiện kết quả: =
Start: giá trị đầu của X
End: giá trị cuối của X
Step: bước nhảy của X

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP