Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa...

Chương 5: Sóng Ánh Sáng Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh s...

0
Chương 5: Sóng Ánh Sáng

Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng 600nm. Biết khoảng cách giữa hai khe là 1(mm), khoảng cách giữa màn chứa hai khe đến màn quan sát là 2(m). Khoảng cách giữa một vân sáng và một vân tối liên tiếp trên màn là
A. 1mm B. 1,2mm C. 6mm D. 0,6mm

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Khoảng cách giữa một vân sáng và một vân tối liên tiếp là nửa khoảng vân

i/2=0,6mm

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP