Một con lắc lò xo nằm ngang có...

Chương 1: Dao Động Cơ Một con lắc lò xo nằm ngang có k=100 N/m dao độ...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Một con lắc lò xo nằm ngang có k=100 N/m dao động điều hòa. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp con lắc có động năng bằng thế năng là 0,1 s. Lấy π2=10. Khối lượng vật bằng :
A. 400 g. B. 40 g. C. 200 g. D. 100 g.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A
Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp động năng bằng thế năng là T= 0,1s nên T =0, 4s =>m=400g

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP