Trong một phản ứng hạt nhân có sự...

Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ Trong một phản ứng hạt nhân, có sự...

0
Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ

Trong một phản ứng hạt nhân, có sự bảo toàn
A. số prôtôn. B. số nơtron C. số nuclôn D. khối lượng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C
Trong phản ứng hạt nhân có sự bảo toàn số nucleon

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP