Một vật thực hiện đồng thời hai dao...

Chương 1: Dao Động Cơ Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều h...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình là: x1=4cos10πt(cm); x2=3cos(10πt-π/2)(cm). Dao động tổng hợp của vật có biên độ là:
A. 5cm. B. 3,5cm. C. 1cm. D. 7cm.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A
Biên độ tổng hợp của hai dao động vuông pha $A=5$

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP