Giới hạn quang điện của kim loại kiềm...

Chương 5: Sóng Ánh Sáng Giới hạn quang điện của kim loại kiềm như can...

0
Chương 5: Sóng Ánh Sáng

Giới hạn quang điện của kim loại kiềm như canxi; natri; kali; xêsi. nằm trong vùng

  • A. ánh sáng hồng ngoại.
  • B. ánh sáng tử ngoại
  • C. ánh sáng nhìn thấy .
  • D. cả ba vùng ánh sáng trên

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Giới hạn quang điện của kim loại kiềm nằm trong vùng ánh sáng nhìn thấy

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP