Tìm kết luận sai về tia β- A...

Chương 7: Hạt Nhân Nguyên Tử Tìm kết luận sai về tia β- A. Tia β- có...

0
Chương 7: Hạt Nhân Nguyên Tử

Tìm kết luận sai về tia β-

  • A. Tia β- có bản chất là dòng hạt electron
  • B. Là kết quả của quá trình biến đổi proton thành nơtron
  • C. Phóng xạ β- không làm thay đổi số khối
  • D. Tia β- luôn phóng ra đồng thời cùng với hạt phản nơtrino

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: B

Quá trình biến đổi proton thành nơtron sẽ cho ra tia

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP