Một máy biến áp lí tưởng có số...

Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều Một máy biến áp lí tưởng có số vòng dâ...

0
Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều

Một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây của cuộn sơ cấp là 500 vòng, của cuộn thứ cấp là 50 vòng. Điện áp và cường độ dòng điện hiệu dụng ở mạch thứ cấp là 100 V và 10 A. Điện áp và cường độ dòng điện hiệu dụng ở mạch sơ cấp là

  • A. 10 V; 1 A.
  • B. 1000 V; 1 A.
  • C. 1000 V; 100 A.
  • D. 10 V; 100 A.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: B

Phương pháp: Sử dụng công thức máy biến áp lí tưởng

N1/N2=U1/U2=I2/I1

Mà N1=500, N2=50vòng, U2=100V ,I2=10A ⇒U1=1000V, I1=1A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP