Biểu thức cường độ i của dòng điện...

Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều Biểu thức cường độ i của dòng điện xoa...

0
Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều

Biểu thức cường độ i của dòng điện xoay chiều trong một đoạn mạch vào thời gian t là i=Iocos(50πt−π/2)(A) . Trong thời gian một phút, dòng điện qua mạch đổi chiều:

  • A. 3000 lần
  • B. 50 lần
  • C. 25 lần
  • D. 1500 lần

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: A

Số chu kỳ trong một phút là N=60/ 0,04=1500;

một chu kỳ dòng điện qua mạch đổi chiều hai lần => chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP