Điện năng truyền từ một trạm phát điện...

Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều Điện năng truyền từ một trạm phát điện...

0
Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều

Điện năng truyền từ một trạm phát điện với công suất 200kW. Số chỉ của các công tơ điện ở trạm phát và ở nơi tiêu thụ sau mỗi ngày đêm chênh lệch nhau 240kW.h. Hiệu suất của quá trình truyền tải là

  • A. 90%.
  • B. 80%.
  • C. 85%.
  • D. 95%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: D

Chỉ số các công tơ chênh lệch nhau là do hao phí trong quá trình truyền tải

H=1−ΔP/P = 0,95

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP