Phát biểu nào sau đây không đúng ?...

Chương 1: Dao Động Cơ Phát biểu nào sau đây không đúng ? A. Khi có cộ...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Phát biểu nào sau đây không đúng ?
A. Khi có cộng hưởng, tần số của dao động cưỡng bức bằng tần số dao động riêng
B. Khi có cộng hưởng, biên độ của dao động cưỡng bức đạt giá trị cực đại
C. Chu kì của dao động duy trì bằng chu kì dao động riêng
D. Trong dao động duy trì, biên độ dao động giảm dần theo thời gian

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D
Dao động duy trì có biên độ được duy trì ổn điịnh nhờ cùn cấp bù năng lượng mất đi trong từng chu kì

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP