Trong quá trình truyền tải điện đi xa...

Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ Trong quá trình truyền tải điện đi...

0
Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ

Trong quá trình truyền tải điện đi xa, nếu điện áp truyền đi không đổi và hệ số công suất luôn bằng 1 thì khi công suất giảm đi 2 lần sẽ làm cho hao phí trên đường dây
A. tăng 2 lần B. tăng 4 lần C. Giảm 2 lần D. giảm 4 lần

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Hao phí trên đường dây P giảm hai lần thì hao phí giảm 4 lần

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP