Một chất điểm dao động điều hòa với...

Chương 1: Dao Động Cơ Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. T...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Trong khoảngthời gian ngắn nhất khi đi từ vị trí biên có li độ x = A đến vị trí x = ‒A/2, chất điểm có tốc độ trung bình là
A. 6A/T. B. 4,5A/T. C. 1,5A/T. D. 4A/T.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn B

dùng ct $v= \frac{\Delta S}{\Delta t}$

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP