Đầu 0 của một sợi dây đàn hồi...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Đầu 0 của một sợi dây đàn hồi nằm ngang ...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Đầu 0 của một sợi dây đàn hồi nằm ngang dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ 3cm với tần số 2Hz. Sau 2s sóng truyền được 2m. Chọn gốc thời gian là lúc điểm 0 đi qua VTCB theo chiều dương. Li độ của điểm M cách 0 một khoảng 2m tại thời điểm 2s là

A. xm = 0cm. B. xm = 3cm. C. xm = - 3cm. D. xm = 1,5 cm

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn A. Hướng dẫn: Viết phương trình dao động của điểm 0 là u = 3sin(4πt)cm, suy ra phương trình dao động tại M là uM = 3sin4π(t – x/v)cm. Xem hướng dẫn và làm tương tự câu 2.14.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP