Nhận xét nào sau đây là không đúng?...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Nhận xét nào sau đây là không đúng? A. M...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Nhận xét nào sau đây là không đúng?

A. Một nguồn âm phát ra một âm có tần số không đổi, tần số âm mà máy thu thu được tăng lên khi nguồn âm chuyển động lại gần máy thu.

B. Một nguồn âm phát ra một âm có tần số không đổi, tần số âm mà máy thu thu được giảm đi khi nguồn âm chuyển động ra xa máy thu.

C. Một nguồn âm phát ra một âm có tần số không đổi, tần số âm mà máy thu thu được tăng lên khi máy thu chuyển động lại gần nguồn âm.

D. Một nguồn âm phát ra một âm có tần số không đổi, tần số âm mà máy thu, thu được không thay đổi khi máy thu và nguồn âm cùng chuyển động hướng lại gần nhau

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D. Hướng dẫn: Dựa vào khái hiệu ứng Đôple.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP