Tốc độ âm trong môi trường nào sau...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Tốc độ âm trong môi trường nào sau đây l...

1
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Tốc độ âm trong môi trường nào sau đây là lớn nhất?

A. Môi trường không khí loãng.

B. Môi trường không khí.

C. Môi trường nước nguyên chất.

D. Môi trường chất rắn

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D. Hướng dẫn: Vận tốc âm phụ thuộc vào môi trường đàn hồi, mật độ vật chất môi trường càng lớn thì vận tốc âm càng lớn: vrắn > vlỏng > vkhí .

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP