Phát biểu nào sau đây là không đúng?...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. ...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Sóng âm là sóng cơ học có tần số nằm trong khoảng từ 16Hz đến 20kHz.

B. Sóng hạ âm là sóng cơ học có tần số nhỏ hơn 16Hz.

C. Sóng siêu âm là sóng cơ học có tần số lớn hơn 20kHz.

D. Sóng âm thanh bao gồm cả sóng âm, hạ âm và siêu âm.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D. Hướng dẫn: Sóng âm thanh chính là sóng âm

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP