Tốc độ truyền âm trong không khí là...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Tốc độ truyền âm trong không khí là 340m...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Tốc độ truyền âm trong không khí là 340m/s, khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng dao động ngược pha nhau là 0,85m. Tần số của âm là

A. f = 85Hz. B. f = 170Hz. C. f = 200Hz. D. f = 255Hz

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C. Hướng dẫn: Khoảng cách giữa hai điểm dao động ngược pha gần nhau nhất trên một phương truyền sóng là một nửa bước sóng Þ λ = 1,7m. Sau đó áp dụng công thức tính bước sóng λ = v.T = v/f.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP