Phát biểu nào sau đây là đúng? A...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Âm có ...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Âm có cường độ lớn thì tai ta có cảm giác âm đó “to”.

B. Âm có cường độ nhỏ thì tai ta có cảm giác âm đó “bé”.

C. Âm có tần số lớn thì tai ta có cảm giác âm đó “to”.

D. Âm “to” hay “nhỏ” phụ thuộc vào mức cường độ âm và tần số âm

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1

Chọn D. Hướng dẫn: Âm “to” hay “nhỏ” phụ thuộc vào mức cường độ âm và tần số âm

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP