Một ống trụ có chiều dài 1m ở...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Một ống trụ có chiều dài 1m. ở một đầu ố...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Một ống trụ có chiều dài 1m. ở một đầu ống có một píttông để có thể điều chỉnh chiều dài cột khí trong ống. Đặt một âm thoa dao động với tần số 660Hz ở gần đầu hở của ống. Tốc độ âm trong không khí là 330m/s. Để có cộng hưởng âm trong ống ta phải điều chỉnh ống đến độ dài

A. l = 0,75m. B. l = 0,50m. C. l = 25,0cm. D. l = 12,5cm

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

. Chọn D. Hướng dẫn: Để có cộng hưởng âm trong ống thì độ dài ống phải thoả mãn điều kiện lẻ lần một phần tư bước sóng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP