Một dây đàn dài 40cm căng ở hai...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Một dây đàn dài 40cm, căng ở hai đầu cố ...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Một dây đàn dài 40cm, căng ở hai đầu cố định, khi dây dao động với tần số 600Hz ta quan sát trên dây có sóng dừng với hai bụng sóng. Bước sóng trên dây là

A. λ = 13,3cm. B. λ = 20cm. C. λ = 40cm. D. λ = 80cm.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C. Hướng dẫn: Sóng dừng trên dây có hai đầu cố định thì chiều dài dây phải bằng nguyên lần nửa bước sóng. Trên dây có hai bụng sóng, hai dầu là hai nút sóng như vậy trên dây có hai khoảng λ/2, suy ra bước sóng λ = 40cm.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP