Một sóng cơ học lan truyền trên sợi...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Một sóng cơ học lan truyền trên sợi dây ...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Một sóng cơ học lan truyền trên sợi dây đàn hồi, trong khoảng thời gian 6s sóng truyền được 6m. Tốc độ truyền sóng trên dây là bao nhiêu?

A. v = 1m. B. v = 6m. C. v = 100cm/s. D. v = 200cm/s

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C. Hướng dẫn: Vận tốc sóng trên dây là v = S/t = 1m/s = 100cm/s

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP