Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng t...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn sóng kết hợp S1 và S2 dao động với tần số 15Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30cm/s. Với điểm M có những khoảng d1, d2 nào dưới đây sẽ dao động với biên độ cực đại?

A. d1 = 25cm và d2 = 20cm.

B. d1 = 25cm và d2 = 21cm.

C. d1 = 25cm và d2 = 22cm.

D. d1 = 20cm và d2 = 25cm

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B. Hướng dẫn: Tính bước sóng theo công thức λ = v/f = 2cm/s. Tìm hiệu số d2 – d1 = kλ ( k thuộc Z ) được thoả mãn thì điểm đó là cực đại.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP