Một sợi dây đàn hồi AB được căng...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Một sợi dây đàn hồi AB được căng theo ph...

3
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Một sợi dây đàn hồi AB được căng theo phương ngang, đầu A cố định, đầu B được rung nhờ một dụng cụ để tạo thành sóng dừng trên dây. Tần số rung là 100Hz và khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp là l = 1m. Tốc độ truyền sóng trên dây là:

A. 100cm/s; B. 50cm/s; C. 75cm/s; D. 150cm/s.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1

Chọn B. Hướng dẫn: áp dụng công thức: v = $\lambda$f; l = 2$\lambda$.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP