Môt ̣ vât dao ̣ đông ̣ tắt...

Chương 1: Dao Động Cơ Môt ̣ vât dao ̣ đông ̣ tắt dần có các đai ̣ lượ...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Môt ̣ vât dao ̣ đông ̣ tắt dần có các đai ̣ lượng giảm liên tục theo
thời gian là
A. biên đô ̣và gia tốc.

B. li đô ̣và tốc đô.̣

C. biên đô ̣và năng lươṇ g.

D. biên đô ̣và tốc đô.̣

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Môt ̣ vât dao ̣ đông ̣ tắt dần có các đai ̣ lương ̣ giảm liên tục theo thời gian là biên đô ̣
và năng lượng nên Chọn C.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP