Một con lắc đơn dao động điều hòa...

Chương 1: Dao Động Cơ Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ g...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 0,1 rad; tần số góc 10 rad/s và pha ban đầu 0,79 rad. Phương trình dao động của con lắc là
A. a = 0,1cos(20p ‒ 0,79) (rad). B. a = 0,1cos(10 + 0,79) (rad).
C. a = 0,1cos(20p + 0,79) (rad). D. a = 0,1cos(10 ‒ 0,79) (rad).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Phương trình dao động: a = 0,1cos(10t + 0,79) rad nen Chọn B.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP