Quang phổ liên tục của một vật phát...

Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ Quang phổ liên tục của một vật phá...

0
Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ

Quang phổ liên tục của một vật phát ra
A. không phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của vật
B. phụ thuộc vào nhiệt độ mà không phụ thuộc vào bản chất của vật
C. không phụ thuộc vào nhiệt độ mà phụ thuộc vào bản chất của vật
D. phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của vật

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B
Quang phổ liên tục không phục thuôc vào bản chất của nguồn mà chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP