Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos2πt...

Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos2πt/T ...

0
Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều

Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos2πt/T vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện, tụ điện có điện dung C. Tổng trở của đoạn mạch bằng
A. T/C B. TC C. 2πTC D. T/2πC

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D
Điện dung của tụ điện:$Z= \frac{T}{2\pi C}$

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP