Chọn phát biểu sai Dao động tổng hợp...

Chương 1: Dao Động Cơ Chọn phát biểu sai. Dao động tổng hợp của hai d...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Chọn phát biểu sai. Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ
A. lớn nhất khi hai dao động thành phần cùng pha
B. nhỏ nhất khi hai dao động thành phần ngược pha
C. không phụ thuộc vào tần số của hai dao động thành phần
D. không phụ thuộc vào độ lệch pha của hai dao động thành phần

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D
Biên độ dao động phụ thuộc vào độ lệch pha của hai doa động thành phần

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP