Giới hạn quang điện của natri là 0...

Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ Giới hạn quang điện của natri là 0...

0
Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ

Giới hạn quang điện của natri là 0,50 μm. Công thoát electron khỏi đồng và công thoát electron khỏi natri khác nhau 1,67 lần. Giới hạn quang điện của đồng là
A. 0,40 μm B. 0,30 μm C. 0,84 μm D. 0,60 μm

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B
Giới hạn quang điện Đồng là 0,31μm

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP