Gọi M là trung điểm của đoạn AB...

Chương 1: Dao Động Cơ Gọi M là trung điểm của đoạn AB trên quỹ đ...

0
Chương 1: Dao Động Cơ


Gọi M là trung điểm của đoạn AB trên quỹ đạo chuyển động cảu một vật dao động điều hòa.Biết gia tốc tại A và B lần lượt là ~$-3cm/s^{2}$ và~ $6cm/s^{2}$~ đồng thời chiều dài của đạn AM gấp đôi chiều dài của đoạn BM.Tính gia tốc tại M

$A.2cm/s^{2}$

$B.1cm/s^{2}$

$C.4cm/s^{2}$

$D.3cm/s^{2}$

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
-1

Mong nhận được câu trả lời

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP