Trong hiện tượng sét điện từ trường xuất...

Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ Trong hiện tượng sét, điện từ trườ...

0
Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ

Trong hiện tượng sét, điện từ trường xuất hiện tại chỗ xảy ra tia chớp vào lúc nào ?
A. Vào đúng lúc ta nhìn thấy tia chớp
B. Trước lúc ta nhìn thấy tia chớp một khoảng thời gian rất ngắn
C. Sau lúc ta nghe thấy tiếng sấm (hay tiếng sét) một khoảng thời gian rất ngắn
D. Đúng lúc ta nghe thấy tiếng sấm (hay tiếng sét)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B
Ở điều kiện thường thì không khí không dẫn điện, muốn dẫn điện được (có tia sét) thì điện trường tại đó phải biến thiên trước

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP